PowerShell – MicrosoftTeams 2.3.1

Efter at Microsoft i februar pensionerede Skype for Business Connectoren og i marts udgav MicrosoftTeams Connectoren har der været diverse fejl og mangler. Det forsøgte, de at rette op på i version 2.3.0, men der var nogle børnesygdomme med blandt andet den indbyggede Windows-godkendelse og Set-CsUser. Det skulle nu være rettet i version 2.3.1.

Nye features og fejlrettelser:

Her er nogle af de vigtigste ændringer:

  • Microsoft fortæller at der er opdateringer til input-parametre og output formater for adskillige CMDlets. Blandt andet påvirkes Get-CsTeamsMeetingPolicy og GetCsTeamsMessagingPolicy. Dette synes harmløst, men kan påvirke diverse scripts, som har paramter-afhængigheder, som at output skal leveres i et bestemt format. Det anbefales derfor at teste scripts mod det nye modul.
  • Remote session management skal have fået et fix, der afhjælper et større forsinkelsesproblem (latency).
  • GA (Tilgængeligt for Alle) for CMDlets der kan styre Specialoprettet Group Policy tildeling. Således at man kan lave pakker eller sæt af policies der kan tildeles til grupper (Sikkerhedsgrupper, MS O365 grupper eller Distributionsgrupper. Dette kræver dog at man har Teams Advanced Communications licensen.

Microsoft Teams!

Hvad er Teams?

Teams er først og fremmest en samarbejdes-applikation. Den hjælper afdelinger, grupper eller teams med at forblive organiserede og holder kommunikationen på én platform. Den har chat, opkald, video, kanaler, kalender, plugins og meget meget mere.

Man kan samarbejde om dokumenter, chatte en til en, chatte i grupperinger. Det virker lokalt, på fjernlokationer, ja globalt. Derudover er det fuldt integreret med de fleste gængse Microsoft tjenester, som Office365, SharePoint, OneDrive og flere.

Teams er fra november 2016 har siden været i rivende udvikling. Under Corona-pandemien fik den massiv konkurrence fra andre aktører i markedet og MS satte alle sejl ind på at, ikke bare at indhente men, overhale konkurrenterne og hvis det i dag i 2021 ikke er lykkedes, så gør det nok snart.