Microsoft Teams!

Hvad er Teams?

Teams er først og fremmest en samarbejdes-applikation. Den hjælper afdelinger, grupper eller teams med at forblive organiserede og holder kommunikationen på én platform. Den har chat, opkald, video, kanaler, kalender, plugins og meget meget mere.

Man kan samarbejde om dokumenter, chatte en til en, chatte i grupperinger. Det virker lokalt, på fjernlokationer, ja globalt. Derudover er det fuldt integreret med de fleste gængse Microsoft tjenester, som Office365, SharePoint, OneDrive og flere.

Teams er fra november 2016 har siden været i rivende udvikling. Under Corona-pandemien fik den massiv konkurrence fra andre aktører i markedet og MS satte alle sejl ind på at, ikke bare at indhente men, overhale konkurrenterne og hvis det i dag i 2021 ikke er lykkedes, så gør det nok snart.

Teams Webinar

Microsoft har længe barslet med nyheder om at der vil komme en opdatering til Teams møder der skulle give Webinar funktionalitet i deres møder. Nu er min Tenant endelig blevet opdateret og jeg har fået den famøse Webinar funktionalitet i min drowdown-menu.

I din Teams kalender, i øverste højre hjørne hvor du normalt opretter Teams møder og Livebegivenheder er der nu kommet Webinar som mulighed.

Inden du vælger Webinar som din mødeform skal du kende forskellene på de forskellige mødeformer:

Nyt Møde:

Alle deltagere kan deltage og dele som standard.

Webinar:

Teams webinarer indeholder værktøjer til at planlægge dit webinar, registrere deltagere, køre en interaktiv præsentation og analysere deltagerdata for at sikre effektiv opfølgning.

Livebegivenhed:

Teams Livebegivenheder er en udvidelse af Teams-møder, der giver dig mulighed for at planlægge og oprette begivenheder, som streames til store online publikum med op til 10.000 brugere.

Webinar:

Som standard er Registrering sat som ” Kræver registrering for personer i din organisation”. Dette kan med fordel tilrettes i Powershell. Det skriver jeg mere om her.

Webinaret oprettes meget lig de andre møder:

Du får nogle valg du skal tage stilling til.

 • Skal Webinaret være uden registrering eller med og hvis det er med, skal det så kun være for personer i egen organisation eller alle.
 • Hvem skal være præsentationsvært? (Bemærk at præsentationsværter skal have MS Microsoft 365 E3/E5/A3/A5/Business Standard/Business Premium licenser)
 • Skal der være Valgfri præsentationsværter? (Disse kan præsentere under mødet)
 • Hvornår skal Webinaret afholdes? (Udfyld dato og tidspunkter for begyndelse og afslutning.)
 • Hvor skal det afholdes? (Er der et fysisk lokale til Præsentationsværterne eller det online.)
 • Hvad skal der står i informationen? (Dette får kun præsentationsværterne)
 • Klik på Få vist registreringsformularen. (Hvis du har valgt med registrering)
 • Et nyt vindue åbner med selve registreringsformularen. Her udfyldes alt det som deltagerne på webinaret skal kunne se:
 • Øverst er det muligt at tilføje et topbanner der vises på Deltagerinvitationen. Klik på “Upload et billede”
 • I venstre kolonne udfylder man Navn, tidspunkt for webinaret, placering, information og Talere til deltagerne. En god ide er at udfylde et mindre tidsrum for selve webinaret for deltagere end for Præsentationsværter. Så har man lidt ekstra tid til forberedelse eller opstartsvanskeligheder.
 • I højre Kolonne er der præudfyldt Fornavn, Efternavn og Mail. Disse skal udfyldes. Deltagere der udfylder disse får tilsendt et Deltagelselink til selve webinaret.
 • Har man behov for yderligere informationer om éns deltagere kan man tilføje flere fra Tilføj felt knappen.
 • Der er prædefinerede muligheder, men ellers kan selv lave sine egne. Her er der to metoder til at gøre det på, Input og Valg:
 • Man kan gøre det til påkrævede felter eller lade dem være valgfri. Som det ses herover kan Valg give valgmuligheder.
 • Brugerdefineret, giver deltageren mulighed for at selv at formulere svaret på spørgsmålet.
 • Herefter klikker man på Gem øverst til venstre. (Hvis man ikke klikker på Gem, men trykker på “Se i browser” først, vil éns ændringer ikke vises på visningen.
 • Herefter vises tilmeldingen i Teams-app’en. ( ønsker man at se den som den ser ud for deltageren, kan man klikke på “Vis i browser”

Nu skal Webinar-linket blot deles på dine sociale medier, hjemmeside, e-mail-grupper eller lignende og hvis du ikke, endnu, er forberedt til dit møde, så skærp din PowerPoint-præsentation og sæt i gang med at øve.

Klik på Webinaret når det er oprettet:

Klik på Deltag,opsæt dine kamera og lydindstillinger og klargør din præsentation.

PowerShell – MicrosoftTeams 2.3.1

Efter at Microsoft i februar pensionerede Skype for Business Connectoren og i marts udgav MicrosoftTeams Connectoren har der været diverse fejl og mangler. Det forsøgte, de at rette op på i version 2.3.0, men der var nogle børnesygdomme med blandt andet den indbyggede Windows-godkendelse og Set-CsUser. Det skulle nu være rettet i version 2.3.1.

Nye features og fejlrettelser:

Her er nogle af de vigtigste ændringer:

 • Microsoft fortæller at der er opdateringer til input-parametre og output formater for adskillige CMDlets. Blandt andet påvirkes Get-CsTeamsMeetingPolicy og GetCsTeamsMessagingPolicy. Dette synes harmløst, men kan påvirke diverse scripts, som har paramter-afhængigheder, som at output skal leveres i et bestemt format. Det anbefales derfor at teste scripts mod det nye modul.
 • Remote session management skal have fået et fix, der afhjælper et større forsinkelsesproblem (latency).
 • GA (Tilgængeligt for Alle) for CMDlets der kan styre Specialoprettet Group Policy tildeling. Således at man kan lave pakker eller sæt af policies der kan tildeles til grupper (Sikkerhedsgrupper, MS O365 grupper eller Distributionsgrupper. Dette kræver dog at man har Teams Advanced Communications licensen.

Breakout rooms i Teams

Breakout rooms i Teams eller Private rum, som de også kaldes, er en funktionalitet hvor man i et større møde, kan opdele mødet i mindre grupperinger. Er man f.eks. 50 mennesker i et større møde og ønsker at lave arbejdsgrupper der hver især skal fokusere på deres område eller ønsker man at skal brainstorme på samme emne, men med forskellige dynamikker kan det let gøres ved at benytte Breakout rooms. Funktionen kan også bruges i undervisningsregi, hvor underviser kan benytte dem til gruppearbejde.

Vær opmærksom på at det kun er mødeindkalder der kan oprette Breakout rooms. Vær derfor opmærksom på at det er mødelederen der også indkalder. Derudover er der alle de sædvanlige funktioner under Teams-mødet, som Præsentationer, notater, Whiteboard, lyd video, chat og mm.

Hvordan opretter man et Breakout room:

Klik på ikonet Private rum oppe i menulinjen i toppen ved siden af de tre prikker.

Vælg antal rum der skal oprettes og om du vil fordele specifikke personer til hvert deres rum eller om rummet tilfældigt skal fordele personerne til rum. Klik på Opret rum:

Når rummet er oprettet får du mulighed for; at fordele deltagerne i de enkelte rum, at tilføje flere rum eller at redigere/slette de eksisterende rum:

Hold musen henover et rum og tryk på de famøse tre prikker, for at få en kontekstmenu frem.

Det kan være det giver mere mening at rummene hedder Arbejdsgrupper eller afdelingsnavne, så trykker man blot på Omdøb rum og giver rummet et sigende navn:

Det er også i menuen for Breakout rooms eller Private rum at man deltager i de enkelte Breakut rooms eller lukker dem.

Lidt længere oppe ved side af “Private rum” er der også tre prikker. Ved at klikke på dem får man mulighed for at få indstillinger for Breakout rooms frem. Her kan man sende annonceringer ud i rummet, genoprette lokaler eller vælge yderligere indstillinger:

Under Indstillinger for rum, kan man Automatisk flytter deltagerne ud i rummene, man kan tillade at deltagerne kan vende tilbage til det oprindelige møde og man kan sætte tidsgrænser for hvor lang tid de enkelte Breakout rooms må vare inden man automatisk kommer tilbage til det oprindelige møde.

Det var alt om Breakout rooms for nu. Jeg anbefaler, som i de fleste mødeværktøjer, hvad enten det er mødeledelse eller teknik der skal benytes. Gør jer bekendte med det inden mødet starter. Øv jer, øv jer øv jer, øveselse gør mester og det giver klart de bedste møder, når mødeleder er fortrolig med teknikken.

PowerShell ISE

Hvad er PowerShell ISE?

PowerShell ISE eller Integrated Scripting Enviroment er systemværktøj inkluderet i de senere Windows versioner. Det er inkluderet for at gøre det lettere at skrive og gøre sine scripts eller Cmdlets mere robuste, selvom man kunne have skrevet det i et hvert tekst-pogram.

PowerShell ISE ser ved første blik ud til at ligne Kommandprompt-vinduet, men værktøjet indeholder langt mere funktionalitet og understøtter at skrive kode. Det indeholder først og fremmest en fuld liste over de mest almindelige moduler og Cmdlets som en typisk administrator for brug for. Derudover er der et fint debugging værktøj, som kan teste din kode, finde fejl eller udfordringer og foreslå hvordan du fikser dem.

Som de fleste Udviklingsprogrammer, kan PowerShell ISE indstilles til at passe ens vante kodestil. Så du kan tilrette Baggrundsfarve, tekstfarve, skriftype, skriftstørrelse og tema. Script-filer oprettet i ISE har filendelsen .psi, som kun kan afvikles i PowerShell miljøer.

Har man tidligere benyttet Scriptsproget i Windows Kommandoprompt, vil det være genkendeligt i PowerShell. Objekttyper og Pipe virker også på en ensartet måde. Et godt eksempel er ping:

MicrosoftTeams 2.0.0 PowerShell modul

Microsoft udgav i starten af marts version 2.0.0 af Microsoft Teams PowerShell modulet. Den første mærkbare forskel er at Microsoft Teams PowerShell modulet ikke længere benytter sig af New-CsOnlineSession kommando, som man var vant til at bruge til at forbinde til Skype for Business Online PowersShell. Administratorer har nu fået Connect-MicrosoftTeams cmdlet til at forbinde sig til Microsoft Teams og Skype for Business Online til administration via PowerShell. Jeg vil i dette indlæg gennemgå forskellene på det gamle og det nyt modul.

Først og fremmest betyder det at man som administrator er nødt til at tilrette tidligere manuelle og automatiserede scripts oprettet med en connector til New-CsOnlineSession .

Kom i gang

Hvis du ikke allerede har installeret Microsoft Teams PowerShell module, skal du bruge Install-Module kommandoe til at installere modulet fra PowerShell Gallery. Install-Module -Name MicrosoftTeams. Hvis du får en advarsel om at installeret fra et Utrusted repository, skal du vælge Yes. Hvis du derefter ikke har tilstrækkelige (administrative) rettigheder til at installere skal du indsnævre installationen til nuværende bruger, sådan her: Install-Module -Name MicrosoftTeams -Scope CurrentUser. Brug Get-Module kommanden til at se hvilket version af modulet der er installeret. Hvis modulet ikke er installeret så tilføj parameteren -ListAvailable til kommandoen. Sådan her: Ge-Module -Name MicrosoftTeams -ListAvailable.

Microsoft Teams modulet indeholder fere kommandoer, der tidligere var inkluderet i Skype for Business Online PowerShell modulet. Som f.eks. Cs, CSTeams eller CsOnine. De blev tidligere tilgængelig når man importerede Skype Online PowerShell fjernsession, men de er nu med i Microsoft Teams modulet.

Du kan se en liste over kommandoer ved at skrive: Get-Command -Module MicrosoftTeams du kan eventuelt sortere dem på anden vis ved at Pipé og bruge Sort-Object kommandoen således:

Get-Command -Module MicrosoftTeams | Sort-Object CommandType -Descending

Forbind til dit Teams miljø på din tenant, ved at bruge Connect-MicrosoftTeams kommandoen. Her bliver du bedt om at logge på din konto med din Windows konto.

Når først man er forbundet, viser Powershell information omkring éns tenant, herunder, TenantId, Enviroment, Account og Tenant. Det er meget lig det man vil se når man forbinder til Azure AD PowerShell modulet. Er man så forbundet, har man adgang til både Microsoft Teams og de tidligere Skype Online PowerShell kommandoer.

Vil man gerne undgå at blive promptet for login-oplysninger, kan man gemme det i sessionen på denne måde:

$creds = Get-Credential

Connect-MicrosoftTeams -Credentials $creds

Teams Live Begivenheder

Live Begivenheder

i Teams er en god måde at afholde større præsentationer, eller lave undervisning for større brugergrupper, hvor du enten ikke ønsker eller ikke har behov for at se og høre dine modtagere. Som arrangør eller producent som Microsoft ynder at kalde det får du mere kontrol end ved et almindeligt Teams møde. Derudover får du andre muligheder som eksempelvis Q&A (Spørgsmål og Svar).

Når man streamer en Live Begivenhed er der to ting man, særligt, skal være opmærksom på:

 1. Der er forsinkelse på 10-20 sekunder fra det du sender til modtagerne/gæsterne på eventet modtager streamen. De ting du præsenterer, og de ting du siger, vil derfor først blive streamet til deltagerne 10-20 sekunder efter, du har sagt dem. Det vil naturligt give en anden relation til deltagerne, end et almindeligt Teams-møde vil give.
 2. Hvis du skal, sideløbende, streame en video undervejs i din præsentation, er det vigtigt at denne video ligger på en streamingtjeneste. Eksempelvis på Microsoft Stream. SkyFish eller lignende kan naturligvis også anvendes. Der er dog ofte rapporteret problemer med at streame fra sin egen pc under Live Begivenheder
Roller i en Live Begivenhed

Der er forskellige roller til et live event. Personen, der opretter live eventet, er Organisator. Personen, der skal stå for opsætningen, er produceren. Dem, der skal præsentere, vil få rollen som ”Presenter”. Til sidst er der deltageren. Organisatoren kan ved oprettelse af live eventet tildele rollen til producere og presentere. Har man ikke nogen rolle, men bliver inviteret til eventet, anses man som værende deltager.

RolleBeskrivelse
ProducenrProducerens primære rolle er at stå for
·         Opsætningen inde i Live eventet.
·         Vælger Layoutet
·         Starter og Stopper Livebegivenheden
·         Deler egen video
·         Del deltagervideo
·         Deler Skrivebord, vindue eller præsentation
PræsentationsværtPræsentationsværtens rolle
præsenterer lyd, video eller et skærmbillede til livebegivenheden eller modererer Q&A.
Bemærkninger: 
Præsentationsværter kan kun dele lyd, video eller en skærm (skrivebord eller vindue) i livebegivenheder, der produceres i Teams.
På iPad kan præsentationsværter i øjeblikket ikke moderere Spørgsmål og Svar eller dele deres systemlyd.
Deltager/GæstEn seer. Kan følge med i præsentationen live eller On-demand enten anonymt eller tilmeldt. Kan deltage i Spørgsmål og Svar

Oprettelse af Live Begivenhed

Når du opretter en Live Begivenhed får du som standard, rollen Producent, selvom du godt kan vælge at “nedgradere” dig til Præsentationsvært.

Vælg din dato, udfyld felterne med relevant indhold og invitér dine Præsentationsværter. Klik på

Vælg tilladelser for Livebegivenheden. Her skal du vurdere hvem der skal kunne se Livebegivenheden. Du kan vælge i mellem:

 • Personer og Grupper, hvor du kan segmentere adgangen helt ned på Grupper eller Brugere.
 • Hele Organisationen, Hvor alle inden for dit domæne kan se Livebegivenheden. Her vil det være påkrævet at man logger på domænet med sit brugerid.
 • Offentlig, Livebegivenheden kan ses af alle. Denne bruges når de fleste deltagere ikke er fra éns egen organisation. Det er ikke nødvendigt at logge på for andre end Producer og Præsentationsværter.

Her sætter man også indstillinger for præsentationsværter og gæster i Livebegivenheden.

Der skal tages stilling til om begivenheden skal optages og i så fald, hvem optagelsen efterfølgende er tilgængelig for.

Man kan aktivere Spørgsmål og Svar som er en klassisk Q and A. Her kan gæsterne stille spørgsmål, hvorefter Præsentationsværterne kan tage stilling til dem, svare privat og efterfølgende udgive dem til alle deltagere i begivenheden.

Det er som man kan se også muligt, efterfølgende, at få en rapport tilsendt og deltagerengagement. Her får man i bund og grund en CSV fil til download. Det kan mildest talt forbedres, men en tur igennem Excel og “ca.” Dividér med to så har man antallet af deltagere. Man får nemlig en liste med antal “Joined” og “Left”. Herunder i min test, ses det at jeg er “Joined” og “Left”, samt at jeg har været “Joined” som anonym og efterfølgende er “Left”

Mere følger

PowerShell for begyndere 1

Historie

Du har arbejdet med Kommandoprompt, BAT-filer og måske endda også Visual Basic scripts (VBScript), men tiden er løbet fra dem og Windows har i +10 år udviklet på PowerShell. PowerShell er måske anderledes end end gamle Kommandoprompt, men den fungerer på samme måde. Det er en tekstbaseret linjekonsol der har en masse stærke- og tidsbesparende funktionaliter.

Det er enkelt at starte PowerShell. Du skriver blot “powershell” i din Windows søgelinje, vælger programmet eller går i Kør og skriver powershell.

Så er du klar til dine første kommandoer:

De klassiske kommandoer: dir (Directory),cd (Change directory), ipconfig, netstat og meget andet virker stadig i PowerShell.

Cmdlets Command-lets

Cmdlets er det man kalder de enkelte scripts/funktioner i PowerShell. I hvert fald hvis man ikke tilgår .NET biblioteket direkte. Et Cmdlet har et eller flere definerede handlinger og kan kalde .NEt objekter. De kan stort set alt hvad du kan ønske dig: læsning og skrivning af filer, adgang til registreringsdatabasen, arrays, variabler, loops, start-stop af services og der udvikles hele tiden nye funktionaliteter. I denne guide vil vi dog gå let til værks med basale funktioner som at få hjælp get-help eller bruge en kommandoget-command.

En række af de mest almindelige “standard gets” er

 • Get-Service
 • Get-Process
 • Get-Help (Get-Help -Full)
 • Get-Command
 • Get-EventLog

Kigger vi på eksempelvis Get-Command kan man bruge *-funktionen | indsnævre ens søgning på kommandoer. Skriv f.eks Get-Command * Service

Så får man en liste over de Cmdlets der indeholder ordet service. Så hvis vi eksempelvis gerne vil genstarte en service, har vi nu fundet Restart-Service cmdlet. Vi ved endnu ikke hvordan vi anvender den, men det kan vi finde ud af mere omkring ved at skrive: Get-Help Restart Service.

Skulle det ikke være dækkende nok, kan man bare tilføjre parameteren -Online også åbner din browser Microsofts hjælpeside på den cmdlet man har forespurgt på:

New-Item – Oprette filer og mapper

Denne cmdlet benyttes til at oprette en mappe ved at opgive stien ved hjælp af -Path som stien til mappen og -ItemType som mappen.

F.eks New-Item -Path 'c:\test\Test mappe' -ItemType Directory. Det giver følgende Output:

Og som det ses i GUI dannes den:

Hvis vi så i stedet for en mappe ønsker at oprette en fil, ser det ikke meget forskelligt ud fra før. Den eneste forskel er at ItemType ændres fra Directory til File. Denne gang prøver vi at oprette en tekstfil med navnet test fil.txt:

Vi skriver i PowerShell: New-Item -Path 'c:\test\Test mappe\test fil.txt' ItemType File

Copy-Item – Kopiere en mappe eller fil

For at kopiere en mappe bruger vi kommandoen Copy-Item . I dette eksempel kopierer vi mappen c:\test\Test mappe\ til c:\test\Test mappe1\. Indtast følgende cmdlet i PowerShell prompten: Copy-Item 'c:\test\Test mappe\' 'c:\test\Test mappe1\'

Kigger vi i Test mappe1 kan vi se at denne er tom, men vi har jo lige oprettet test fil.txt tidligere… Det er fordi vi ikke har bedt om at få kopieret indholdet af mappen med over. En såkaldt rekursiv eller gentagen funktion. Det prøver vi nu. Skriv Copy-Item -Path 'c:\test\Test mappe\*' -Destination 'c:\test\Test mappe1\' -Recurse Nu følger både mappe og fil med over.

Remove-Item – Slette filer og/eller mapper

For at slette filer bruger man cmdlet Remove-Item og i dette eksempel sletter vi Test mappe1 Remove-Item 'c:\test\Test mappe 1'

Men der er jo filer i mappen, så PowerShell tjekker lige om man ønsker at slette de underliggende filer og mapper. Vi siger [N] nej og prøver igen, rekursivt.

Remove-Item 'c:\test\Test mappe 1' -Recursive

Princippet er akkurat det samme for sletning af filer som oprettelse

Remove-Item 'c:\test\Test mappe\Test fil.txt'

Move-Item – Flyt mappe og/eller filer

Move-Item 'c:\test\Test mappe\' 'c:\test\Test mappe1'

Move-Item 'c:\test\Test mappe\'Test fil.txt 'c:\test\Test mappe1'

Flytter filen fra Test mappe til Test mappe1

Teams i MS Teams

Samarbejdes-delen af Microsoft Teams er ikke den letteste at forklare. En god analogi kan være:

a) Tænk på Teams-delen som et boligområde:

Teams-teams-forklaring
Teams-teams-forklaring

I Microsoft Teams, kommer du til at arbejde i forskellige teams. Hvert team har sit eget hus og alle der bor i huset kan følge med i alt hvad der foregår, inklusive inviterede gæster.

Det kan godt være forvirrende at finde rundt imellem husene i området, fordi de er ens opbygget og ligner hinanden. Derfor ønsker man ikke at oprette for mange eller være en del af for mange teams. Uden den rette Gorvernance eller vejledning til slutbrugerne, kan antallet af teams vokse over hovedet på én.

Dette vil tilmed være kontraproduktivt for slutbrugerne og administratorerne. Derfor er det vigtigt at tænke igennem hvordan de forskellige brugergrupper samarbejder med hinanden. Effektivt samarbejde opnås kun på denne måde ligesom den kun overholdes ved gode vejledninger til brugerne og “hård” hånd fra administratorerne.

b) Tænk på en Kanal som et værelse i en af boligerne:

Teams-Kanal-forklaring
Teams-Kanal-forklaring

I ét værelse (Kanal) kan du følge med i hvad alle siger – uanset om du er i rummet idet det bliver sagt. Alt bliver skrevet ned. Det kan være Indlæg, samtaler, annonceringer, svar – alt er synligt i Indlægsvinduet. Alle i et teamet, kan se alt i kanalens indlæg. Udover almindelig tekst er det også muligt at bruge smileys, emojis, GIF’er og meget andet til at supplere det skrevne.

Man er heller ikke begrænset til kun at kommunikere med tekst i et rum. Man kan lave ad-hoc mødeopkald til alle i kanalen på både tale og video. Man kan også bruge den evigt voksende skare af “plugins” eller Teams apps der kan tilføjes til kanalen.

Hvis der er indhold i en kanal, man ikke ønsker skal kunne ses af resten af teamet, er det muligt at oprette rummet som “Privat”. En standardkanal er “Offentligt”, hvilket vil se at hele teamet kan se kanalens indhold. En Privat kanal kan ses som et rum, kun de der har nøglen til kan se. Kanaler har typisk et formål, en opgave eller et tema, som det drejer sig omkring. Det er at se som farvevalget eller temaet i et værelses udsmykning.

c) Aktivitetsfanebladet er som gangene imellem værelserne:

Det er et smart sted at “stå” hvis man vil have et hurtigt overblik over hvad der foregår i alle rum man har adgang til.

Så i Teams svarer gangen til Aktivitetsfanen og hvis man åbner en dør ind til et rum, svarer det til kigge på Kanal-notifikationer. Man har hele tiden adgang til at kigge tilbage på hvad der er skrevet i et givent rum (Kanal) og derfor kan man til en hver tid følge med i, hvor langt ens team er i en kanal. Hvis man gerne vil “råbe” en enkelt person op i rummet og give dem en særskilt besked om at man vil have deres opmærksomhed, kan dette gøres ved at bruge @nævn-person. Man skriver simpelthen @ + personens navn og vælger personen. Derefter kan vedkommende se det i sit Aktivitetsfeed.

e) Chatten – Dine private samtaler ved kaffeautomaten

Chatten i Teams fungerer som i de fleste chatklienter. Den kan bruges til enkeltvise samtaler eller som flerpersoners-samtaler. Det er muligt at chatte, lave tale- og videoopkald, dele dokumenter og meget mere. Chatten er mere privat end teams og de tilhørende kanaler. Den er god til at bruge til fortrolige samtaler eller korte beskeder der ikke er relevant i kanaler. Det kunne være en kort bemærkning om at man er forsinket eller et: “Jeg ringer lige til dig senere”.