Teams Live Begivenheder

Live Begivenheder

i Teams er en god måde at afholde større præsentationer, eller lave undervisning for større brugergrupper, hvor du enten ikke ønsker eller ikke har behov for at se og høre dine modtagere. Som arrangør eller producent som Microsoft ynder at kalde det får du mere kontrol end ved et almindeligt Teams møde. Derudover får du andre muligheder som eksempelvis Q&A (Spørgsmål og Svar).

Når man streamer en Live Begivenhed er der to ting man, særligt, skal være opmærksom på:

  1. Der er forsinkelse på 10-20 sekunder fra det du sender til modtagerne/gæsterne på eventet modtager streamen. De ting du præsenterer, og de ting du siger, vil derfor først blive streamet til deltagerne 10-20 sekunder efter, du har sagt dem. Det vil naturligt give en anden relation til deltagerne, end et almindeligt Teams-møde vil give.
  2. Hvis du skal, sideløbende, streame en video undervejs i din præsentation, er det vigtigt at denne video ligger på en streamingtjeneste. Eksempelvis på Microsoft Stream. SkyFish eller lignende kan naturligvis også anvendes. Der er dog ofte rapporteret problemer med at streame fra sin egen pc under Live Begivenheder
Roller i en Live Begivenhed

Der er forskellige roller til et live event. Personen, der opretter live eventet, er Organisator. Personen, der skal stå for opsætningen, er produceren. Dem, der skal præsentere, vil få rollen som ”Presenter”. Til sidst er der deltageren. Organisatoren kan ved oprettelse af live eventet tildele rollen til producere og presentere. Har man ikke nogen rolle, men bliver inviteret til eventet, anses man som værende deltager.

RolleBeskrivelse
ProducenrProducerens primære rolle er at stå for
·         Opsætningen inde i Live eventet.
·         Vælger Layoutet
·         Starter og Stopper Livebegivenheden
·         Deler egen video
·         Del deltagervideo
·         Deler Skrivebord, vindue eller præsentation
PræsentationsværtPræsentationsværtens rolle
præsenterer lyd, video eller et skærmbillede til livebegivenheden eller modererer Q&A.
Bemærkninger: 
Præsentationsværter kan kun dele lyd, video eller en skærm (skrivebord eller vindue) i livebegivenheder, der produceres i Teams.
På iPad kan præsentationsværter i øjeblikket ikke moderere Spørgsmål og Svar eller dele deres systemlyd.
Deltager/GæstEn seer. Kan følge med i præsentationen live eller On-demand enten anonymt eller tilmeldt. Kan deltage i Spørgsmål og Svar

Oprettelse af Live Begivenhed

Når du opretter en Live Begivenhed får du som standard, rollen Producent, selvom du godt kan vælge at “nedgradere” dig til Præsentationsvært.

Vælg din dato, udfyld felterne med relevant indhold og invitér dine Præsentationsværter. Klik på

Vælg tilladelser for Livebegivenheden. Her skal du vurdere hvem der skal kunne se Livebegivenheden. Du kan vælge i mellem:

  • Personer og Grupper, hvor du kan segmentere adgangen helt ned på Grupper eller Brugere.
  • Hele Organisationen, Hvor alle inden for dit domæne kan se Livebegivenheden. Her vil det være påkrævet at man logger på domænet med sit brugerid.
  • Offentlig, Livebegivenheden kan ses af alle. Denne bruges når de fleste deltagere ikke er fra éns egen organisation. Det er ikke nødvendigt at logge på for andre end Producer og Præsentationsværter.

Her sætter man også indstillinger for præsentationsværter og gæster i Livebegivenheden.

Der skal tages stilling til om begivenheden skal optages og i så fald, hvem optagelsen efterfølgende er tilgængelig for.

Man kan aktivere Spørgsmål og Svar som er en klassisk Q and A. Her kan gæsterne stille spørgsmål, hvorefter Præsentationsværterne kan tage stilling til dem, svare privat og efterfølgende udgive dem til alle deltagere i begivenheden.

Det er som man kan se også muligt, efterfølgende, at få en rapport tilsendt og deltagerengagement. Her får man i bund og grund en CSV fil til download. Det kan mildest talt forbedres, men en tur igennem Excel og “ca.” Dividér med to så har man antallet af deltagere. Man får nemlig en liste med antal “Joined” og “Left”. Herunder i min test, ses det at jeg er “Joined” og “Left”, samt at jeg har været “Joined” som anonym og efterfølgende er “Left”

Mere følger

PowerShell for begyndere 1

Historie

Du har arbejdet med Kommandoprompt, BAT-filer og måske endda også Visual Basic scripts (VBScript), men tiden er løbet fra dem og Windows har i +10 år udviklet på PowerShell. PowerShell er måske anderledes end end gamle Kommandoprompt, men den fungerer på samme måde. Det er en tekstbaseret linjekonsol der har en masse stærke- og tidsbesparende funktionaliter.

Det er enkelt at starte PowerShell. Du skriver blot “powershell” i din Windows søgelinje, vælger programmet eller går i Kør og skriver powershell.

Så er du klar til dine første kommandoer:

De klassiske kommandoer: dir (Directory),cd (Change directory), ipconfig, netstat og meget andet virker stadig i PowerShell.

Cmdlets Command-lets

Cmdlets er det man kalder de enkelte scripts/funktioner i PowerShell. I hvert fald hvis man ikke tilgår .NET biblioteket direkte. Et Cmdlet har et eller flere definerede handlinger og kan kalde .NEt objekter. De kan stort set alt hvad du kan ønske dig: læsning og skrivning af filer, adgang til registreringsdatabasen, arrays, variabler, loops, start-stop af services og der udvikles hele tiden nye funktionaliteter. I denne guide vil vi dog gå let til værks med basale funktioner som at få hjælp get-help eller bruge en kommandoget-command.

En række af de mest almindelige “standard gets” er

  • Get-Service
  • Get-Process
  • Get-Help (Get-Help -Full)
  • Get-Command
  • Get-EventLog

Kigger vi på eksempelvis Get-Command kan man bruge *-funktionen | indsnævre ens søgning på kommandoer. Skriv f.eks Get-Command * Service

Så får man en liste over de Cmdlets der indeholder ordet service. Så hvis vi eksempelvis gerne vil genstarte en service, har vi nu fundet Restart-Service cmdlet. Vi ved endnu ikke hvordan vi anvender den, men det kan vi finde ud af mere omkring ved at skrive: Get-Help Restart Service.

Skulle det ikke være dækkende nok, kan man bare tilføjre parameteren -Online også åbner din browser Microsofts hjælpeside på den cmdlet man har forespurgt på:

New-Item – Oprette filer og mapper

Denne cmdlet benyttes til at oprette en mappe ved at opgive stien ved hjælp af -Path som stien til mappen og -ItemType som mappen.

F.eks New-Item -Path 'c:\test\Test mappe' -ItemType Directory. Det giver følgende Output:

Og som det ses i GUI dannes den:

Hvis vi så i stedet for en mappe ønsker at oprette en fil, ser det ikke meget forskelligt ud fra før. Den eneste forskel er at ItemType ændres fra Directory til File. Denne gang prøver vi at oprette en tekstfil med navnet test fil.txt:

Vi skriver i PowerShell: New-Item -Path 'c:\test\Test mappe\test fil.txt' ItemType File

Copy-Item – Kopiere en mappe eller fil

For at kopiere en mappe bruger vi kommandoen Copy-Item . I dette eksempel kopierer vi mappen c:\test\Test mappe\ til c:\test\Test mappe1\. Indtast følgende cmdlet i PowerShell prompten: Copy-Item 'c:\test\Test mappe\' 'c:\test\Test mappe1\'

Kigger vi i Test mappe1 kan vi se at denne er tom, men vi har jo lige oprettet test fil.txt tidligere… Det er fordi vi ikke har bedt om at få kopieret indholdet af mappen med over. En såkaldt rekursiv eller gentagen funktion. Det prøver vi nu. Skriv Copy-Item -Path 'c:\test\Test mappe\*' -Destination 'c:\test\Test mappe1\' -Recurse Nu følger både mappe og fil med over.

Remove-Item – Slette filer og/eller mapper

For at slette filer bruger man cmdlet Remove-Item og i dette eksempel sletter vi Test mappe1 Remove-Item 'c:\test\Test mappe 1'

Men der er jo filer i mappen, så PowerShell tjekker lige om man ønsker at slette de underliggende filer og mapper. Vi siger [N] nej og prøver igen, rekursivt.

Remove-Item 'c:\test\Test mappe 1' -Recursive

Princippet er akkurat det samme for sletning af filer som oprettelse

Remove-Item 'c:\test\Test mappe\Test fil.txt'

Move-Item – Flyt mappe og/eller filer

Move-Item 'c:\test\Test mappe\' 'c:\test\Test mappe1'

Move-Item 'c:\test\Test mappe\'Test fil.txt 'c:\test\Test mappe1'

Flytter filen fra Test mappe til Test mappe1

Teams i MS Teams

Samarbejdes-delen af Microsoft Teams er ikke den letteste at forklare. En god analogi kan være:

a) Tænk på Teams-delen som et boligområde:

Teams-teams-forklaring
Teams-teams-forklaring

I Microsoft Teams, kommer du til at arbejde i forskellige teams. Hvert team har sit eget hus og alle der bor i huset kan følge med i alt hvad der foregår, inklusive inviterede gæster.

Det kan godt være forvirrende at finde rundt imellem husene i området, fordi de er ens opbygget og ligner hinanden. Derfor ønsker man ikke at oprette for mange eller være en del af for mange teams. Uden den rette Gorvernance eller vejledning til slutbrugerne, kan antallet af teams vokse over hovedet på én.

Dette vil tilmed være kontraproduktivt for slutbrugerne og administratorerne. Derfor er det vigtigt at tænke igennem hvordan de forskellige brugergrupper samarbejder med hinanden. Effektivt samarbejde opnås kun på denne måde ligesom den kun overholdes ved gode vejledninger til brugerne og “hård” hånd fra administratorerne.

b) Tænk på en Kanal som et værelse i en af boligerne:

Teams-Kanal-forklaring
Teams-Kanal-forklaring

I ét værelse (Kanal) kan du følge med i hvad alle siger – uanset om du er i rummet idet det bliver sagt. Alt bliver skrevet ned. Det kan være Indlæg, samtaler, annonceringer, svar – alt er synligt i Indlægsvinduet. Alle i et teamet, kan se alt i kanalens indlæg. Udover almindelig tekst er det også muligt at bruge smileys, emojis, GIF’er og meget andet til at supplere det skrevne.

Man er heller ikke begrænset til kun at kommunikere med tekst i et rum. Man kan lave ad-hoc mødeopkald til alle i kanalen på både tale og video. Man kan også bruge den evigt voksende skare af “plugins” eller Teams apps der kan tilføjes til kanalen.

Hvis der er indhold i en kanal, man ikke ønsker skal kunne ses af resten af teamet, er det muligt at oprette rummet som “Privat”. En standardkanal er “Offentligt”, hvilket vil se at hele teamet kan se kanalens indhold. En Privat kanal kan ses som et rum, kun de der har nøglen til kan se. Kanaler har typisk et formål, en opgave eller et tema, som det drejer sig omkring. Det er at se som farvevalget eller temaet i et værelses udsmykning.

c) Aktivitetsfanebladet er som gangene imellem værelserne:

Det er et smart sted at “stå” hvis man vil have et hurtigt overblik over hvad der foregår i alle rum man har adgang til.

Så i Teams svarer gangen til Aktivitetsfanen og hvis man åbner en dør ind til et rum, svarer det til kigge på Kanal-notifikationer. Man har hele tiden adgang til at kigge tilbage på hvad der er skrevet i et givent rum (Kanal) og derfor kan man til en hver tid følge med i, hvor langt ens team er i en kanal. Hvis man gerne vil “råbe” en enkelt person op i rummet og give dem en særskilt besked om at man vil have deres opmærksomhed, kan dette gøres ved at bruge @nævn-person. Man skriver simpelthen @ + personens navn og vælger personen. Derefter kan vedkommende se det i sit Aktivitetsfeed.

e) Chatten – Dine private samtaler ved kaffeautomaten

Chatten i Teams fungerer som i de fleste chatklienter. Den kan bruges til enkeltvise samtaler eller som flerpersoners-samtaler. Det er muligt at chatte, lave tale- og videoopkald, dele dokumenter og meget mere. Chatten er mere privat end teams og de tilhørende kanaler. Den er god til at bruge til fortrolige samtaler eller korte beskeder der ikke er relevant i kanaler. Det kunne være en kort bemærkning om at man er forsinket eller et: “Jeg ringer lige til dig senere”.

Microsoft Teams!

Hvad er Teams?

Teams er først og fremmest en samarbejdes-applikation. Den hjælper afdelinger, grupper eller teams med at forblive organiserede og holder kommunikationen på én platform. Den har chat, opkald, video, kanaler, kalender, plugins og meget meget mere.

Man kan samarbejde om dokumenter, chatte en til en, chatte i grupperinger. Det virker lokalt, på fjernlokationer, ja globalt. Derudover er det fuldt integreret med de fleste gængse Microsoft tjenester, som Office365, SharePoint, OneDrive og flere.

Teams er fra november 2016 har siden været i rivende udvikling. Under Corona-pandemien fik den massiv konkurrence fra andre aktører i markedet og MS satte alle sejl ind på at, ikke bare at indhente men, overhale konkurrenterne og hvis det i dag i 2021 ikke er lykkedes, så gør det nok snart.